معرفی سفیر یا نمایندگی
اطلاعات کلی

اوكراين در يك نگاه

 اوكراين به لحاظ وسعت دومين كشور بزرگ اروپا پس از روسيه به حساب مي آيد كه در قرون وسطي با عنوان روسيه كي يف ( كيفسكي روس ) هسته مركزي اسلاوهاي شرقي محسوب مي شد. اين سرزمين در پي جنگهاي متعدد تجزيه شد و تحت كنترل ساير كشورها بويژه لهستان و از اواخر قرن هجدهم تحت لواي روسيه در آمد. پس از انقلاب اكتبر  سال 1917 در روسيه، اوكراين از جمله جماهير سوسياليستي اتحاد شوروي محسوب شد. اين كشور در تاريخ 24/8/1991و پس از فروپاشي شوروي به استقلال رسيد. شايان ذكر است اوكراين حتي درزمانشوروي هم واجد حق راي در سازمان ملل متحد بوده و از 24 اكتبر 1945 عضو اين سازمان محسوب مي گشت. اين كشور يكي از اركان چهار گانه تشكيل دهنده شوروي بود كه در تاسيس و انحلال اين امپراطوري سهم بسزائي داشته است.

 

اطلاعات جغرافيائي

مساحت:

مساحت اوكراين كه سرزمين پست و همواري است و بيشتر قسمتهاي آن را جلگه در برگرفته، 603700 كيلومتر مربع مي باشد. نام محلي آن اوكراين با تلفظ «اوكرائين»به معناي پايان قلمرو و يا «كرانه» مي باشد.

 

جمعيت :

جمعيت اوكراين در بين سالهاي 92 تا 95 در حدود 52 ميليون نفر بود ولي با توجه به آنكه در سالهاي اخير رشد جمعيت دراين كشور منفي بوده است بر اساس آخرين آمار منتشره از مركز آمار اين كشور در سال 2003 جمعيت اوكراين 47 ميليون و 440 هزار نفر بوده است. ( بر اساس آمار کمیته دولتی آمار اوکراین در 1 جولای 2012 جمعیت اوکراین 45 میلیون و 562 هزار نفر برآورد شد.) از اين تعداد 31 ميليون و هشتصد و نود هزار نفر در شهرها و 15 ميليون و 550 هزار نفـر در روستاها زندگي مي كنند. بر اين اساس 70 درصد جمعيت در شهرها و 30 درصد در روستاها زندگي مي كنند. پايتخـت آن كي يف نيز دو ميليون و 800هزار نفر جمعيت دارد.

 

محدوده جغرافيائي :

اين كشور در شمال درياي سياه قرار گرفته و طول سواحل آن 2782 كيلومترمي باشد. طول مرزهاي اين كشور 6992 كيلومتر، طول مرز آبي 1355 كيلومتر و طول مرز خاكي 5637 كيلومتر مي باشد. درياي آزوف در جنوب شرقي اوكراين جزئي از درياي ســياه به حساب مي آيد كه به وسيله تنگه كرچ به آن متصل است و ميان روسيه، شبه جزيره كريمه و خاك اصلي اوكراين قراردارد.اين كشور از شمال به بلاروس، از شمال شرق و شرق به روسيه، از جنوب و جنوب غربي به روماني و مولداوي و از غرب به كشورهاي لهستان، رومانی و اسلو اكي محدود مي شود. همچنين از طريق درياي سياه با تركيه، بلغارستان و گرجستان داراي مرز مشترك دريائي مي باشد.

 

آب و هوا:

آب و هوا در اوكراين در شمال سرد و در جنوب معتدل است.در شهر كي يف 2تا 3 ماه از سال يخبندان كامل است كه دما تا 30درجه زير صفر هم مي رسد. ميانگين دما در ماه ژانويه منفي 6 درجه و در جولاي مثبت 20 درجه سانتيگراد است ولي درجنوب كشور حرارت در ژانويه 4 درجه و در جولاي 24 درجه مي باشد.

 

رودخانه هاي مهم :

در اوكراين رودهاي فراواني جريان دارند كه تعداد آنها حدود 73 هزار رودخانه مي باشد. عمده ترين آنها دنيپر،دونتس و بوگ جنوبي است. دنيپر كه سرچشمه اصلي آن كوههاي روسيه و بلاروس  هستند پس از ولگا و دانوب بزرگترين رود اروپا محسوب مي شود و بيشتر ايام سال قابل كشتيراني است و فقط سه ماه از سال آب آن منجمد مي گردد. همچنين چندين سد و نيروگاه برق آبي بر روي دنيپر احداث گرديده كه درياچه هاي مصنوعي بزرگي را تشكيل داده است. مجموعا 20 هزار درياچه و منابع آبي در اوكراين وجود دارد.

 

مردم:

نژاد اوكرايني از گروه نژادهاي اسلاو شرقي مي باشد . اوكرايني ها 73 درصد جمعيت را تشكيل مي دهند. روسها بزرگترين اقليت نژادي در اين كشور به حســـاب مي آيند كه بيش از يك پنجم جمعيت اوكراين راتشــكيل مي دهند. طبق آخرين آمار در حدود 500 هزار نفر يهودي در اوكراين زندگي مي كنند كه حدود يك درصد جمعــيت اوكراين را شامل مي شود. اقــــــوام دیگر ساكن در اوكراين شامل بلاروسها 8 درصد،مولداويائي ها 6 درصد،بلغارها 5 درصد،لهستانيها 8/1 درصدو مابقي مجارها، يونانيها،رومانيائي ها و تاتارها مي باشند.

 

زبان :

زبان مردم اوكراين از گروه زبان هاي اسلاوهاي شرقي است و شباهت زيادي به زبان روسي دارد. به عبارت ديگر لغات مورد اســـــــــتفاده درزبان اوكرايني بيشتر برگرفته از زبان لهستاني است ولي دستور زبان آن بـه ماننــد زبان روســي مــي باشد.زبان روسي بيشترين رواج را پس از زبان اوكرايني دراين كشور دارد. اخيرا با هدف انسجام بخشيدن به زبان و فرهنـگ اوكــرايني اهمـيت بيشتري به آن داده مي شود و اين امر باعث بروز ا ختلافاتي مياني اوكرايني ها و روسها از يكسو و دو كشور روسيه و اوكراين از سوي ديگر شده است. اين امر در منـــــاطق غربي اوكراين بويژه لووف باعث تنشها و حتي خونريزي هم شده است . ضمنا الفبـاي زبان اوكرايني نظير زبان روسي سيريليك مي باشد و تفاوت ميان اين دو اندك است. براساس قوانين مصوب، تمامي مكاتبات رسمـي در كشور به زبان اوكرايني صورت مي پذيرد.

 

مذهب :

تا سال 988 ميلادي ساكنين اوكراين فعلي نيز به مانند بسياري از مردم اروپا بت پرست بودند ولي با پذيرش آئين مسيحيت از سوي پرنس ولاديمير اين كشور نيز مسيحي شد. در سال 1054 بدنبال تكفير متقابل پاپ روم و پاترياك بيزانس مذهب ارتدوكس توسط پاترياك بيزانس بوجود آمد و كشورهاي زيادي از جمله دولت شهر روس كي يف ( اوكراين، روسيه و بلاروس فعلي) ارتدوكس گرديدندو به همين دليل بيشتـر مردم اوكــراين تابع كليساي ارتدوكس بوده و اقليــتي  تابع كليساي كاتوليك مي باشند كه بيشتر ساكن نواحي غرب اوكراين هستند.عــلاوه برارتدوكسها و كاتوليك ها، پيروان مذهب پروتستان وبرخي فرق مسيحي نيز در اوكراين وجود دارند. يهوديان هم داراي كنيسه هاي مختلف هستند(در كي يف2 كنيسه ) كه مراسم مذهبي خود را انجام مي دهند.

 

مسلمانان :

اگرچه آمار رسمي از مسلمانان اوكراين موجود نيست ولي رقم تقريبي مسلمانان اوكراين 2 ميليون نفر برآورد شده است كه عمدتا در شبه جزيره كريمه ساكن مي باشـند ولي در ســاير شهرهاي اوكراين به مانند دانتسك، زاپاروژيه،لوگانسك و غيره  زندگي ميكنند و عمدتا از اقوام تاتار،داغستاني و آذربايجاني مي باشند. آذريها شيعه اثني عشري بوده و مابقي اهل تسنن هستـند. دين مبين اسلام توسط تركهاي عثماني و بازرگانان كشورهاي شرقي در اوكراين رواج پيدا كرد  و گفتني است در حال حال حاضر بيش از دهها تشكل اسلامي در اوكراين مشغول به فعاليت مي باشند.در شبه جزيره كريمه مساجد زيادي وجود دارد ولي در ساير شهرها مسلمانان بدليل عدم وجود مسجد براي انجام تكاليف ديني مشكل دارند. در شهر كي يف نيز مسجدي احداث شده كه در آن نماز جمعه اقامه مي شود.

تقسيمات كشوري :

از لحاظ تقسيمات كشوري، اوكراين از يك جمهوري خود مختاركريمه  و 24 استان تشكيل شده است.شوراهاي شهري و روستائي در اداره شهرها و روستاها نقش مهمي را ايفا ميكنند ودر هريك از بخشها، شهرها و استانها نماينده رسمي رئيس جمهور اداره امور را بر عهده دارد.

جمهوري خود مختار و مسلمان نشين كريمه :

اين جمهوري با 27 هزار كيلومتر مربع وسعت و بيش از 5/2 ميليون نفر جمعيت در جنوب اوكراين قراردارد و تمامي شبه جزيره را شامل مي شود.حدود 65 درصد ساكنين آن را روس تبارها  و مابقي را اوكراينيها تشكيل ميدهند. مركز اين جمهوري خودمختار سيمفر وپل است كه 350 هزار نفر جمعيت دارد. شبه جزيره كريمه در سال 1239 ميلادي به تصرف مغولان درآمدو تاتارهاي كريمه در سال 1438 خانات كريمه را در آن تاسيس نمودند كه تا سال 1783دوام آورد.سپس روسها  آن را به خاك خود منضم نمودندو طبق پيمان «ياسي» در سال 1792 مالكيت روسيه بر آن رسميت يافت. كريمه در سال 1918 به تصرف آلمانها درآمد و سپس در سال 1921 به يكي از جمهوري هاي خود مختار روسيه تبديل شد.پس از پايان جنگ دوم جهاني تاتارهاي كريمه كه به همكاري با آلمانها متهم شده بودند به فرمان استالين به نقاط بد آب هواي ساير كشورهاي آسياي مركزي خصوصا ازبكستان و سيبري تبعيد و  اتباع بلغارستان، ارمنستان و روسيه در اين مناطق اسكان داده شدند. اين جمهوري خودمختار در سال 1954 و در زمان زمامداري خروشچف كه خود اوكرايني بود به اوكراين واگذار ( هدیه) شد تا اينكه در سال 1991 با فروپاشي شوروي جمهوري خودمختار كريمه دوباره تاسيس گرديد.

متعاقب بروز بحران داخلی در اوکراین و وقوع تنش در روابط روسیه و اوکراین، روسیه در سال 2014 با قوای نظامی و پس از آن برگزاری همه پرسی شبه جزیره کریمه را تصاحب کرده است. هر چند اوکراین این موضوع را نپذیرفته و در مجامع بین المللی بر غیرقانونی بودن اشغال کریمه توسط روسیه تاکید دارد که این ادعای اوکراین مورد حمایت کشورهای اروپایی و امریکایی و اکثریت اعضا سازمان ملل قرار گرفته است.

 

اقتصاد و صنعت :

اوكراين از نظر صنعتي و اقتصادي دومين جمهوري مهم شوروي سابق پس از فدراسیون روسيه به شمار مي رفت. اوكراين نه تنها يكي از بزرگترين توليد كنندگان غلات محسوب مي شود، بلكه مركز توليد فولاد، استخراج زغال سنگ و آهن، صنايع شيميائي ومواد غذائي نيز بوده و مي باشد.در سالهاي اوليه فروپاشي شوروي، فقدان ساختارهاي رسمي وقانوني جديد و نوپائي اين كشور در عرصه اقتصاد بين الملل مانع از بهبود اقتصاد اين جمهوري شده بود ولي اخيرا تحولاتي در بخش اقتصاد اين كشور به چشم مي خورد. هواپيماسازي،تانك سازي،كشتي سازي، موشك سازي، صنايع اپتيك، ساخت ماشين آلات سنگين،موتور سازي، لوله سازي، توربين،صنايع فولاد، ادوات كشاورزي،صنايع سبك،صنايع شيميائي، مواد غذائي، الكترونيك، رايانـــــه، پوشاك، سيمان، نساجي وتوليد الياف مصنوعي در زمره محصولات صنعتي اوكراين به حساب مي آيند.

 

کشاورزي :

اوكراين كه خاك سياه يا چرنوزيوم بخش وسيعي از خاك آن را پوشانده است[1]، يكي از غني ترين اراضي كشاورزي شوروي سابق و منطقه را داراست وانواع  گندم، چغندرقند، سيب زميني، گل آفتابگردان،پنبه، تنباكو، سويا،علوفــه،كائوچو، سقزو انواع ميوه وسبزي در آن كشت مي شود. همچنين سالانه در حدود 9/8 ميليون متر مكعب چوب از جنگلهاي آن بدست مي آيد. اوكراين، سابق بر اين به دليل توليد انبوه غلات به سيلو يا سبد نان اروپا معروف بود.امروزه نيز سالانه بين 45 تا 55 ميليون تن غلات در اوكراين برداشت مي شود.

1ـ 26 درصد خاك سياه جهان در اوكراين قرار دارد.

 

منابع طبيعي :

ذخائر غني زغال سنگ در حوزه صنعتي دونتسك، ذخائر مهم سنگ آهن در منطقه هورليكا و همچنين سنگ منگنز، گرانيت،گچ، نمك، پتاسيم،كائولن،فسفر و سنگ مرمر از جمله ذخائر معدني اوكراين مي باشند.

 

انرژي :

حدود 45 درصد از برق مصرفي اين كشور از 5 نيروگاه هسته اي اين كشــور تامين ميگرديد كه با توقف كار نيروگاه هسته اي چرنوبيل در 25 آذر ماه سال 1379، تعداد اين نيروگاه ها به 4 نيروگاه كاهش يافت و بنا به ادعاي مقامات اوكرايني7 درصد از توان توليد الكتريسته نيروگاه هاي هسته اي اين كشور كاسته شد. مابقي برق مصرفي و مورد نياز كشور از طريق 32 نيروگاه حرارتي و برق آبي اين كشور تامين مي شود.همچنين عليرغم اينكه اوكراين 65 درصد منابع زغال سنگ شوروي سابق را در خود جاي داده بودولي از لحاظ داشتن منابع نفتي كشوري فقير به حساب مي آيد.اين كشور داراي 3 ناحيه فقير نفت خيز در مناطق ناحيه كارپات ( غرب كشور) دنيپرو پتروفسك و دونتسك ( شرق كشور) و پيريچرنومورسك كريمه ( جنوب كشور)ميباشد. ميزان توليد نفت در اين 3 ناحيه بسيار محدود بوده و كمتر از 5 درصد مصرف كشور را تامين مي نمايد. همچنين منابع فقير گاز طبيعي اوكراين در درياي سياه و ناحيه سومي واقع شده است.توليد گاز طبيعي در سال 1975 اگرچه بالغ بر 65 ميليارد متر مكعب بود ولي در حال حاضر به 18ميليارد متر مكعب تقليل يافته است و اين ميزان توليد كم سبب گرديـــده تا اوكراين بدليل واردات گاز طبيعي از روسيه به اين كشور وابستگي شديدي داشته باشد. مصرف سالانه گاز طبيعي در اوكراين در حال حاضر حدود 70 ميليارد متر مكعب است.

 

حمل ونقل :

اين كشور داراي 23000 كيلومتر خط آهن،167800 كيلومتر راه شوسه شامل 9700 كيلومتر اتوبان مي باشد.همچنين در اين كشوراز فرودگاههاي زيادي(706 فرودگاه) بهره برداري مي شـــــود.از شهرهاي كي يف،خاركـــف، اودسا، سيمفروپل و دانتسك با 30 شهر اروپائي، آمريكاي شمالي، جنوب شرق آسيا، خاورميانه و آفريقا ارتباط هوائي برقرار است

 

 

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر