معرفی سفیر یا نمایندگی
فوت

ثبت فوت اتباع ایرانی

 

با توجه به مواد 1001قانون مدنی و 22 قانون ثبت احوال ، وفات ایرانیان در خارج از کشور باید به مامورین کنسولی محل اقامت اعلام و توسط نزدیک ترین خویشاوند متوفی یا افرادی که قانون مجاز دانسته است تقاضای ثبت فوت متوفی گردد.

نظر به اینکه فوت هر فرد دارای آثار حقوقی و اداری نظیر ارث ، تدفین جسد متوفی در محل وقوع فوت و یا انتقال آن به ایران میباشد، لذا لازم است به محض وقوع فوت هموطنان ، مراتب سریعا به نزدیک ترین بستگان متوفی در کشور محل فوت (اوکراین) و یا ایران و این سفارت اطلاع داده شود.

هموطنان گرامی ساکن در حوزه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین می توانند در صورت فوت بستگان خود با تهیه مدارک ذیل پس از تعیین وقت قبلی جهت ثبت فوت متوفی مراجعه نمایند.

مدارک مورد نياز:

1.  درخواست كتبي و تکمیل فرم مربوط

2.اصل شناسنامه متوفي يا گذرنامه معتبرايراني ويا كارت شناسائي ملي و تصویر آن

3.اصل گواهي فوت صادره از طرف مقامات ذيربط اوکراین و تصویر آن

4.اصل شناسنامه اعلام كننده يا گذرنامه معتبرايراني ويا كارت شناسائي ملي و تصویر آن

5.اصل شناسنامه همسر متوفی بمنظور درج واقعه فوت و تصویر آن

 

6.پرداخت مبلغ 390 گریونادرصورت درخواست براي صدور خلاصه رونوشت وفات ، به ازاي هرنسخه

 

توجه :

1.مشخصات متوفي درگواهي فوت اوکراینی با مدارك معتبرايراني وي( ازقبيل شناسنامه،گذرنامه و يا كارت شناسائي ملي) بايد دارای مطابقت كامل باشد.

2.بانوان ايراني براي درج واقعه فوت همسر خارجي خود در شناسنامه معتبر ايراني مي توانند با ارائه اصل گواهي فوت اوکراینی همسر ، شناسنامه وپروانه زناشويي ؛ تقاضاي درج فوت همسر در شناسنامه خود نمايند.

3.درصورت تمايل به انتقال جسد وتدفين متوفي درايران با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف براي انجام تشريفات اداري تماس حاصل نماييد.

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر