معرفی سفیر یا نمایندگی
ازدواج

ثبت ازدواج مرد ايراني با زن ايراني

      هموطنان گرامی ساکن در حوزه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف می توانند با تعیین وقت قبلی و با مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل ازدواج خود را برابر قوانین ایران و بصورت رسمی به ثبت برسانند.

 

مدارک مورد نياز:

1.تكميل فرم مربوط

2.درخواست كتبي مرد و زن

3.اصل شناسنامه عكس دار و معتبر مـرد و زن و تصویر آن

4.اصل گواهي ازدواج شرعي صادره از مراكز و مؤسسات اسلامي معتبر و مورد تأييد نمايندگي و یک نسخه تصویر آن

 *در مورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي شامل : مسيحي، كليمي و زرتشتي، ارائه گواهي ازدواج صادره از سوي مراجع ديني و مذهبي آنان الزامي است

5.  اصل و یک نسخه تصویر از گواهي ازدواج رسمی صادره از طرف مقامات ذيربط در اوکراین

6.  اصل اجازه نامه رسمي ولي زوجه( پدر يا جد پدري)  و تصویر آنچنانچه ازدواج اول باشد.

* در صورت فوت ولي زوجه، ارائه خلاصه رونوشت فوت ( گواهي فوت و تصویر آن ) الزامي است.

 

7.  اصل گواهي بهداشتي مرد و زن مبني برنداشتن امراض مانع از ازدواج (شامل : تالاسمي، ايدز،سفليس و عدم اعتياد به مواد مخدر )

8.  دو قطعه عكس جديد مرد و زن (  عكس ها دراندازه 4×3، تمام رخ، زمينه روشن، غير براق «كاغذ مات» و عكس خانم ها با رعايت كامل حجاب اسلامي باشد)

9. پرداخت مبلغ 560 گریونا

 

تذکرات مهم :

  1.  درصورت المثني بودن شناسنامه، می بایست گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی در اداره كل ثبت احوال امور خارجه (اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشورصادر و از طريق وزارت امورخارجه (ساختمان شماره سه ، اداره سجلات واحوال شخصيه) رسما به اين سفارت ارسال شده باشد. این گواهی پس از صدور تنها 6 ماه اعتبار داشته و قابل استفاده خواهد بود.

 

2.درصورتيكه ازدواج رسمي و محلي زن و مرد ( بند 5 مدارک )در كشور ديگري غير از اوکراین انجام شده باشد، نسبت به تأييد آن توسط نمايندگي كشور صادركننده در كشور اوکراین و سپس وزارت خارجه اوکراین اقدام گردد.

 

3.براي تهيه اجازه نامه رسمي ولي زوجه ( بند 6 مدارک ) چنانچه پدر يا جد پدري در خارج از كشور ساكن باشد، حضور وي بهمراه اصل شناسنامه جديد يا گذرنامه معتبر ايراني و يا كارت شناسائي ملي در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل سكونت براي تنظيم اجازه نامه ضروري است.

در صورت سكونت پدر يا جد پدري در ايران، به يكي از دفاتر اسناد رسمي در داخل كشور مراجعه و نسبت به تنظيم اجازه نامه مذكور اقدام و پس از تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(اداره كل امور اسناد و سردفتران) از طريق وزارت امورخارجه (اداره سجلات واحوال شخصيه واقع در ابتدای خیابان امام خمینی ره ) براي اين سفارت ارسال شود.

4.  چنانچه از تاریخ ازدواج شرعي و محلي ( رديف هاي 5 و 4) بیش از یک سال سپری شده باشد، ارائه گواهي بهداشتي رديف7 ضرورت ندارد.

5.پس از تهیه مدارک ،براي تعيين وقت قبلي از طریق ایمیل سفارت یا بصورت تماس تلفنی با بخش کنسولی در زمان پاسخگویی تلفنی ( 15 الی 17 ) هماهنگی بعمل آورید.

 

 

 

ازدواج زن ايراني با مرد خارجي

      بر اساس ماده 1060 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي موكول به اجازه دولت است . مرجع صادر كننده اين اجازه در داخل کشور وزارت كشور و در خارج از کشور نمايندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایرانی به نيابت از طرف وزير كشور مي باشند . اين اجازه اصطلاحاً پروانه زناشويي ناميده مي شود. پس از صدور مجوز مذکور، واقعه ازدواج توسط سفارتقابل ثبت خواهد بود.

هموطنان گرامی ساکن در حوزه این سفارت می توانند با تعیین وقت قبلی و پس از مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل تقاضای صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج نمایند.

 

مدارک مورد نياز:

1.تكميل پرسشنامه مربوط توسط مرد و زن

2.اصـل شناسنامه عكس دار و معتبر زن و تصویر آن

3.اصـل و دو نسخه کپی گواهي تشرف مرد غيرمسلمان به دين مبين اسلام (در صورتيكه زن مسلمان باشد)

4.اصـل و دو نسخه تصویر گواهي ازدواج شرعي صادره از مراكز و مؤسسات اسلامي معتبر و مورد تأييد سفارت ( در مورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي شامل : مسيحي ، كليمي و زرتشتي، ارائه گواهي ازدواج صادره از سوي مراجع ديني ومذهبي آنان الزامي است)

5.اصـل و دو نسخه تصویر گواهي ازدواج رسمي صادره از طرف مقامات ذيربط اوکراین

6.اصـل اجازه نامه رسمي ولي زوجه (پدر يا جد پدري ) چنانچه ازدواج اول باشد.*درصورت فوت آنها ارائه خلاصه رونوشت فوت ( گواهي فوت ) و 1 نخسه تصویر آن الزامي است.

7.اصـل و دو نسخه تصویر گذرنامه معتبر مرد

8.اصـل و دو نسخه گواهي تولد مرد

9.اصل گواهي بهداشتي مرد و زن مبني بر نداشتن "امراض مانع از ازدواج"شامل : تالاسمي، ايدز، سفليس و عدم اعتياد به مواد مخدر

10.اصل گواهي تجرد مرد ( در صورت درخواست زن) و تصویر آن

11.اصل گواهي عدم سوء پيشينه مرد ( در صورت درخواست زن) و تصویر آن

12.اصل گواهي رسمي صادره از طرف مقامات ذيصلاح مرد مبني بر استطاعت مالي وي ( درصورت درخواست زن)

13.تعهد نامه ثبتي از طرف مرد مبني بر پرداخت هزينه ونفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به مرد پيداكند درصورت بدرفتاري ، ترك ويا وقوع طلاق     ( در صورت درخواست زن)

14.نه قطعه عكس جديد مرد و زن (عكس ها دراندازه4×3،تمام رخ ،زمينه روشن ، غيربراق « كاغذ مات » وعكس خانم ها با رعايت كامل حجاب اسلامي باشد)

15.ارئه اصل گذرنامه ایرانی و مدارک اقامت زوجه مانند کارت اقامت و یا گذرنامه آلمانی و تصویر آن

 

16.پرداخت هزینه های مربوط

تذكرات مهم:

1.درصورت المثني بودن شناسنامه زن ایرانی، می بایست گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی در اداره كل ثبت احوال امور خارجه (اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشور) صادر و از طريق وزارت امورخارجه (ساختمان شماره سه ، اداره سجلات واحوال شخصيه) رسما به اين سفارت ارسال شده باشد. این گواهی پس از صدور تنها 6 ماه اعتبار داشته و قابل استفاده خواهد بود.

2.درصورتيكه ازدواج رسمي و محلي زن و مرد( بند5 ) در كشور ديگري غير از اوکراین انجام شده باشد، نسبت به تأييد آن توسط نمايندگي كشور صادركننده در كشور اوکراین و سپس وزارت خارجه اوکراین اقدام گردد.

 

3.براي تهيه اجازه نامه رسمي ولي زوجه ( بند 6 مدارک ) چنانچه پدر يا جد پدري در خارج از كشور ساكن باشد، حضور وي بهمراه اصل شناسنامه جديد يا گذرنامه معتبر ايراني و يا كارت شناسائي ملي در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل سكونت براي تنظيم اجازه نامه ضروري است.

 

در صورت سكونت پدر يا جد پدري در ايران، به يكي از دفاتر اسناد رسمي در داخل كشور مراجعه و نسبت به تنظيم اجازه نامه مذكور اقدام و پس از تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(اداره كل امور اسناد و سردفتران) از طريق وزارت امورخارجه (اداره سجلات واحوال شخصيه) براي اين سفارت ارسال شود.

 

4.در صورتيكه محل تولد مرد، كشور اوکراین نباشد، گواهي تولد ( بند 8 ) ابتدا توسط نمايندگي كشور محل تولد دركشور اوکراین ترجمه و تأييد گرديده و پس از تأييد وزارت خارجه اوکراین به نمايندگي ارائه گردد.

يا اينكه از نمايندگي دولت متبوع خود دركشور آلمان يك برگ گواهي مشخصات شامل : نام و نام خانوادگي، جنسيت، تابعيت، تاريخ و محل تولد، نام پدر و مادر و تابعيت آنان دريافت و پس از تأييد وزارت خارجه آلمان به نمايندگي ارائه نمايد.

 

5.  چنانچه از تاریخ ازدواج شرعي و محلي ( رديف هاي 5 و 4) بیش از یک سال سپری شده باشد، ارائه گواهي بهداشتي رديف7 ضرورت ندارد.

 

6.پس از تهیه مدارک ،براي تعيين وقت قبلي از طریق ایمیل سفارت یا بصورت تماس تلفنی با بخش کنسولی در زمان پاسخگویی تلفنی ( 15 الی 17 ) هماهنگی بعمل آورید.

 

 

 

ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجي

 

    هموطنان گرامی ساکن در حوزهسفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف می توانند با تعیین وقت قبلی و با مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل ازدواج خود با بانوان خارجی را برابر قوانین ایران و بصورت رسمی به ثبت برسانند.

 

ضمنا پس از ثبت ازدواج، به استناد بند 6 ماده 976 قانون مدنی جهت زن خارجی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد.  ( مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه بانوان خارجی که همسرایرانی دارند در بخش مربوط ذکر شده است )

 

مدارک مورد نياز:

1.  درخواست كتبي مرد و زن و تکمیل فرم مربوط

2.اصل شناسنامه عكس دار و معتبر مرد و تصویر آن

3.اصل گذرنامه معتبر زن و دو نسخه کپی آن و تصویر آن

4.اصل گواهي تولد زن و دو نسخه کپی آن

5.اصل و یک نسخه تصویر گواهي تشرف زن به دين مبين اسلام ( درصورتيكه مرد مسلمان باشد) 

6.اصل و یک نسخه تصویر گواهي ازدواج شرعي صادره از مراكز و مؤسسات اسلامي معتبر و مورد تأييد این سفارت 

 

*درمورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي شامل: مسيحي،كليمي و زرتشتي،ارائه گواهي ازدواج صادره از سوي مراجع ديني ومذهبي آنان الزامي است

7.اصل گواهي ازدواج رسمي صادره ازطرف مقامات ذيربط اوکراین و یک نسخه کپی آن

8.اصل گواهي بهداشتي مرد و زن مبني برنداشتن امراض مانع از ازدواج ( شامل: تالاسمي، ايدز، سفليس و گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر(

9. سه قطعه عكس جديد مرد و 5 قطعه عکس جدید زن (عكس ها دراندازه4×3، تمام رخ ، زمينه روشن ، غيربراق «كاغذ مات» و عكس خانم ها با رعايت كامل حجاب اسلامي باشد)

10. پرداخت مبلغ 540 گریونا بابت ثبت ازدواج

 

تذكرات مهم:

1.درصورت المثني بودن شناسنامه، می بایست گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی در اداره كل ثبت احوال امور خارجه (اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشور) صادر و از طريق وزارت امورخارجه (ساختمان شماره سه ، اداره سجلات واحوال شخصيه) رسما به اين سفارت ارسال شده باشد. این گواهی پس از صدور تنها 6 ماه اعتبار داشته و قابل استفاده خواهد بود.

 

2.چنانچه زن، اوکراینی متولد كشوري غير از اوکراین باشد، گواهي تولد وي ابتدا توسط نمايندگي كشور محل تولد در كشور اوکراین ترجمه و تأييد گرديده و سپس به تأييد وزارت خارجه اوکراین رسيده باشد.

3.در صورتيكه زن، غير اوکراینی و متولد كشوري غير از اوکراین باشد، گواهي تولد وي ابتدا توسط نمايندگي كشور محل تولد در كشور اوکراین ترجمه و تأييدگرديده و سپس به تأييد وزارت خارجه اوکراین برسد و يا اينكه ازطريق نمايندگي دولت متبوع خود دركشور اوکراین يك نسخه گواهي مشخصات شامل : نام و نام خانوادگي، جنسيت، تابعيت، تاريخ و محل تولد، نام پدر و مادر و تابعيت آنان دريافت و پس از تأييد وزارت خارجه اوکراین به نمايندگي ارائه گردد.

4.در صورتيكه ازدواج رسمي و محلي زوجين در كشور ديگري غير از اوکراین انجام شده است، نسبت به تأييد آن توسط نمايندگي كشور صادر كننده در كشور اوکراین و سپس وزارت خارجه اوکراین اقدام شده باشد.

5. چنانچه از تاریخ ازدواج شرعي و محلي بیش از یک سال سپری شده باشد، ارائه گواهي بهداشتي رديف8 ضرورت ندارد.

6.پس از تهیه مدارک ،براي تعيين وقت قبلي از طریق ایمیل سفارت یا بصورت تماس تلفنی با بخش کنسولی در زمان پاسخگویی تلفنی ( 15 الی 17 ) هماهنگی بعمل آورید.

 

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر