معرفی سفیر یا نمایندگی
کارت ملی، نحوه درخواست، مدارک مورد نیاز و صدور مجدد

صدور كارت شناسائی ملي

    به موجب ماده 38 قانون ثبت احوال و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملي وكد پستي ده رقمي براي كليه اتباع ايراني وكاربردي شدن كارت شناسائي ملي، كليه هموطنان ارجمند ساكن درحوزه اين سفارت كه به سن 15 سالتمام رسيده وداراي شناسنامه عكس دار معتبر جمهوری اسلامی ایران می باشــند مي توانند با مراجعه حضوري ويا ازطريق پست با ارسال مدارك ذيل تقاضاي صدور كارت شناسائي ملي نمايند.

توجه : کارتهای ملی که تاریخ اعتبار آنها گذشته است نیازی به تمدید نداشته و تا پایان سال 1397 معتبر میباشند.

 

مدارک مورد نياز:

1.  تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملي

2.  اصل شناسنامه جديد وعكس دار بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول و صفحه توضيحات ( درصورت داشتن توضيحات )

3.یک قطعه عكس جديد دراندازه 4×6يا 4×3 با درشت نمايي سروصورت ، تمام رخ، زمينه كاملا روشن و داخل كادر( عكس خانم ها بارعايت حجاب اسلامي باشد)

4. پرداخت مبلغ 600 گیرونا

 

توجه : بدیهی است پس از ارسال مدارک فوق الذکر توسط نمایندگی ، صدور کارت ملی در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور -ثبت احوال امور خارجه-  (  ظرف مدت دو ماه ) انجام می گیرد.

 

 

کلیه متقاضیان کارت ملی بعد از ارائه مدارک می توانند درخواست خود را از سایت http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=421&init    رهگیری کنند.

 

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید اعتبار کارت ملی

براساس تصویب نامه هیات محترم وزیران، اعتبار کارت های شناسائی ملی که تاریخ اعتبار آنان منقضی شده است تا پایان سال 1397 تمدید گردید. بدیهی است در صورت اعلام مراجع ذیصلاح، در خصوص چگونگی اقدام برای صدور کارت هوشمند ملی، از طریق سایت سفارت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت. 

 

**********************

شرايط و مدارك لازم براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد

 

    هموطنان محترم مقيم درحوزه اين سفارت در موارد زير مي توانند باحضور در نمايندگي درخواست صدور كارت شناسايي ملي مجدد نمايند.

الف-تغيير مشخصات سجلي

ب- مفقود شدن كارت شناسايي ملي

ج-مستعمل شدن كارت شناسايي ملي 

 

الف:شرايط ومدارك لازم براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد به دليل تغيير مشخصات سجلي:

درمواردي كه مشخصات سجلي فرد تغيير يافته و متقاضي، شناسنامه جديد با مشخصات جديد دريافت نموده باشد براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد،ارائه مدارك زيرالزاميست:

1.تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملي

2.اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وآخرشناسنامه

3.اصل كارت شناسايي ملي و تصویر آن

4.دو قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق درکاغذ ماتکه مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

5. پرداخت مبلغ 600 گریونا

 

بشرايط ومدارك مربوط به صدوركارت شناسايي ملي بعلت فقدان كارت قبلي :

هموطناني كه كارت شناسايي ملي آنان مفقود شده باشد، مي توانند با ارائه مدارك زير تقاضاي صدور كارت مجدد نمايند:

1.تكميل فرم گزارش مفقود شدن كارت شناسايي ملي

2.  تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملي

3.اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضيحات)

4.دو قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، (تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق(کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

5. پرداخت  مبلغ 1200 گریونا

 

جشرايط ومدارك مربوط به صدوركارت شناسايي ملي بعلت مستعمل شدن كارت قبلي:

هموطنان عزيز در صورت مستعمل شدن كارت شناسايي ملي خود، مي توانند با ارائه مدارك زير درخواست صدور كارت مجدد نمايند:

1. تكميل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد به جای کارت شناسایی مستعمل

 2.  تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملی

3.اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضيحات)

4.اصل کارت شناسایی ملی مستعمل

5.دو قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، (تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق(کاغذ مات)که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

6.پرداخت مبلغ 600 گریونا

 

توجه:

- در صورت گم شدن شناسنامه و کارت ملی، در خواست کننده باید ابتدا برای صدور شناسنامه المثنی اقدام نماید . پس از دریافت شناسنامه برای صدور کارت ملی المثنی اقدام نماید.

- چنانچه در هر مرحله ای از صدور المثنی کارت ملی ، کارت گم شده پیدا شود، درخواست کننده می بایست کارت پیدا شده را سریعا تحویل بخش کنسولی سفارت نماید.

 

 

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر