معرفی سفیر یا نمایندگی
صدور شناسنامه برای افراد با شرایط متفاوت

شرایط صدور شناسنامه برای افراد با شرایط متفاوت

 

شرایط صدور شناسنامه برای افراد زیر 15 سال

براي کليه افرادي که داراي پدر ايراني بوده و در خارج از کشور متولد شده اند مي توان براساس بند 2 از ماده 976 قانون مدني شناسنامه ايراني درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت با ارائه مدارک زير جهت صدور شناسنامه براي فرزند خود پس از تعيين وقت قبلي بهسفارتجمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند

مدارک مورد نياز:

1. تکميل فرم مربوط

 

2. ارائه اصل گواهي ولادت ( اصل گواهی ولادت عودت داده نمی شود )

 

3. ارائه اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و اصل کارت اقامت والدين ضروری می باشد.

 

4. پرداخت مبلغ 600 گریونا

 

 

 

ملاحظات:

 

 

1. حضور پدر يا مادر متقاضي (درصورتيکه ازدواج والدين در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، براي امضا دفاتر ثبت کل الزامي است. در غير اينصورت حضور والدين در نمايندگي ضروري مي باشد.

 

2. ضروري است که والدين محترم قبل از دريافت گواهي ولادت در خصوص مجاز بودن نام انتخابي براي فرزندشان با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال کشور اطمينان حاصل نمايند

3. براي تعيين وقت قبلي از طریق ایمیل سفارت یا بصورت تماس تلفنی با بخش کنسولی در زمان پاسخگویی تلفنی ( 14:30 الی 16:30 ) هماهنگی بعمل آورید.

 

   

 

شرایط صدور شناسنامه برای متقاضیان 15 الی 18 سال

براي کليه افرادي که داراي پدر ايراني بوده و در خارج از کشور متولد شده اند مي توان براساس بند 2 از ماده 976 قانون مدني شناسنامه ايراني درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت با ارائه مدارک زير جهت صدور شناسنامه فرزند خود پس از تعيين وقت قبليبه سفارتجمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند

مدارک مورد نياز:

1. تکميل فرم مربوط

 

2. ارائه اصل گواهي ولادت فرزند ( اصل گواهی ولادت عودت نمی گردد)

 

3. ارائه اصل شناسنامه والدين

 

4. شش قطعه عکس جديد بیومتریک 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک؛ تيره و پشت نويسي شده، ( براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي)

5. دو برگ کارت انگشت نگاری( درسفارت انجام می گردد)

6. پرداخت مبلغ 600 گریونا بابت صدور شناسنامه و 540 گریونا  بابت کارت انگشت نگاری  

 

 

 
 
 

 

توجه :

1. حضور پدر يا مادر متقاضي (درصورتيکه ازدواج والدين در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، براي امضا دفاتر ثبت کل الزامي است. در غير اينصورت حضور والدين در نمايندگي ضروري مي باشد

2. براي تعيين وقت قبلي از طریق ایمیل سفارت یا بصورت تماس تلفنی با بخش کنسولی در زمان پاسخگویی تلفنی ( 15 الی17 ) هماهنگی بعمل آورید.

 

 

 

شرایط صدور شناسنامه برای متقاضیان بالای 18 سال

 

مدارک مورد نياز:

1. تکميل فرمهاي مربوط ( فرم درخواست صدور شناسنامه، فرم  اقرارنامه مربوط به متقاضي فاقد شناسنامه، پرسشنامه مخصوص افراد مدعي تابعيت ايران فاقد شناسنامه، برگ درخواست تنظیم سند و صدور شناسنامه و اقرارنامه ازدواج)       

2.  ارائه اصل گواهي ولادت فرزند( اصل گواهی تولد عودت داده نمی شود ) 

3.  ارائه اصل شناسنامه هاي والدين      

4. ارائه مدرک هويتي معتبر عکسدار خارجي متقاضي، گذرنامه ويا کارت هويت شناسائي معتبر

5. هفت قطعه عکس جديد بیومتریک 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، ( براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي)  

6. ارائه يک قطعه عکس والدين    

7.  دو برگ کارت انگشت نگاري که توسط سفارت انجام می گردد     

8. پرداخت هزینه های مربوط بابت صدور شناسنامه ( 600 گریونا ) و بابت تصدیق امضا پدر و مادر و فرزند در فرم اقرارنامه ( هرکدام 540 گریونا )

توجه: پس از طي مراحل فوق مراتب به تهران منعکس و پس از دريافت مجوز قانوني، شناسنامه با حضور متقاضي در نمايندگي صادر مي گردد

 

 

صدور شناسنامه جهت خانمهای خارجی دارای همسر ایرانی

خانمهاي خارجي داراي همسرايراني که ازدواج آنها به استناد بند 6 ازماده 976 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده است، مي توانند با ارائه مدارک زير درخواست صدور شناسنامه نمايند

 

مدارک مورد نياز:

 

  1. تکميل فرم مربوط
  2. ارائه اصل گواهي ولادت ( اصل گواهی عودت نمی گردد )  و تصویر آن
  3. ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه زوج
  4. هفت قطعه عکس جديد بیومتریک 4*3 تمام رخ با رعايت حجاب کامل اسلامي.
  5. ارائه مدرک ثبت ازدواج ايراني و تصویر آن
  6. پرداخت هزينه مربوط براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

 

ملاحظات :

  1. حضور متقاضي در نمايندگي براي امضاء ثبت دفاتر ثبت کل وقايع الزامي است
  2. براي تعيين وقت قبلي از طریق ایمیل سفارت یا بصورت تماس تلفنی با بخش کنسولی در زمان پاسخگویی تلفنی ( 15 الی 17 ) هماهنگی بعمل آورید.
  3. چنانچه خواهان صدور شناسنامه با نام خانوادگي همسر مي باشيد، لطفآ فرم درخواست تغيير نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي زوج را تکميل نمايند.

 

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر