معرفی سفیر یا نمایندگی
مراكز آموزشي زبان فارسي دراوكراين

کلیه مراکز آموزشی زبان فارسی در اوکراین:

 

1.دانشگاه ملي كيف ـ تاراس شفچنكو

دانشكده زبانشناسي ـ گروه فارسي

سال شروع تدريس ـ 1992

مسئول گروه ـ تاتيانا مالنكايا

آدرس ـ بلوار شفچنكو 14

تلفن ـ 2393183

 

2.دانشگاه ملي زبانشناسي كيف ـ اينياز

دپارتمان زبانهاي شرق ـ گروه فارسي

سال شروع تدريس ـ 1997

مسئول گروه ـ آناتولي زينسف

آدرس ـ خيابان كراسنا آرميسكايا 73

تلفن ـ 2509577

 

3.انيسيتو زبانهاي شرق وحقوق

گروه فارسي

سال شروع تدريس ـ 1997

مسئول گروه  ـ گنادي پادگورني

آدرس ـ خيابان لووسكايا 25

تلفن 4502199

 

4. دانشگاه بين المللي حقوق وزبان شناسي كيف ـ خاچاطوريان

      گروه فارسي

سال شروع تدريس ـ 1997

مسئول گروه ـ  آكسانا نيكلايونا كلينكو

آدرس ـ خيابان لووسكايا 49

تلفن ـ 2509577

 

5. دانشكده ملي كيف ـ دانشكده روابط بين الملل كيف

دپارتمان زبانهاي خارجي

سال شروع تدريس ـ 1994

مدرسين ـ آنا باچارنيكوا

آدرس  ـ خيابان ملنيينكايا 1 / 36

تلفن 2357112

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر